Návod na montáž zárubní

Interiérové dvere | Parapety | Tesnenie | Download | Kontakty | Späť na hlavnú


Zárubňa sa vyrába z dosky MDF vysokej pevnosti, ktorý je olepený dekoratívnou vrstvou.
Šírka zárubne : 80 mm

Dodávané sady:

 • Stojka ľavá – 1 ks.

 • Stojka pravá – 1ks

 • Priečka - 1 ks.

 • Obložková lišta – 3 ks

 • Spojovacia kolík 8 x 35 – 4 ks

 • Gumové tesnenie – 5 bm


 • V prípade potreby je možné zväčšiť šírku zárubne z 80 mm na 250 mm inštaláciou doplnkovej lišty ( doplnková lišta nie je súčasťou sady, dodáva sa zvlášť)
  Postup montáže :

  POZOR : Montáž zárubne do dverového otvoru musí vykonať odborník.

  Montáž zárubne prevádza v horizontálnej polohe (na zemi) v nasledujúcom poradí:

  1. Položiť stojky „1“ a „2“.
  2. Položiť priečku „3“.
  3. Navŕtať päť otvorov vo vzdialenosti 450 mm pomocou špáry na upevnenie zárubne do dverového otvoru hmoždenkami „7“ (nie sú súčasťou dodávanej sady)
  4. Navŕtať štyri otvory v stojkách a priečke pomocou špáry pod spojovacími kolíkmi „5“ ( viď. Obr. 1)


  5. V prípade využitia doplnkových líšt je potrebné:
   5.1. Orezať lištu po dĺžke aj šírke na potrebný rozmer.
   5.2. V priečke „3“ z oboch strán na šírku doplnkovej lišty odstrániť časť zásuvnej lišty (viď. obr. 2).
   5.3. Upevniť doplnkové lišty „6“ ku stojanom „ 1, 2“ a priečke „3“ zárubne pomocou lepidla a skrutiek do dreva 3 x 18 (nie sú súčasťou dodávanej sady)

   
  Pozor:
  Pri montáži dodržiavať medzery medzi hranami dverového krídla a zárubní 2-3 mm.

  JE ZAKÁZANÉ:

  1. Skladovať a využívať zárubne v priestoroch s relatívnou vlhkosťou viac než 60%.
  2. Prudké posunutie stojok alebo priečnych nosníkov v zmontovanom stave (pred montážou).
   
  6. Spojiť pozíciu „1“ , „2“ a „3“ s pomocou spojovacích kolíkov 8 x 35 poz. „5“.
  7. Rozoprieť spodnú časť zárubne pomocou montážnej laty (nie je súčasťou dodávanej sady).
  8.Vsadiť zárubne do dverového otvoru a zaistiť ju pomocou rozpernej montážnej laty, čo boli dopredu nainštalované medzi stojkami z dôvodu vylúčenia vytláčania zárubne montážnou penou. Upevniť pomocou hmoždeniek a montážnej peny.
  9. Inštalovať obložkové lišty „4“ na lepidlo (tekuté klince) (viď. obr. 3)
  10. Po zatvrdnutí lepidla (tekutých klincov) je nutné k upevneniu obložkových líšt nainštalovať do medzery gumové tesnenie b. „8“ (viď. obr.3)

  Záručná doba – 24 mesiacov od dňa predaja pri splnení podmienok skladovania a využitia.