Kontakty

O nás | Interiérové dvere | Parapety | Tesnenie | Download | Kontakty | Späť na hlavnú


IČO: 36346489
DIČ: 2022037875
IČ DPH: SK2022037875
Registrácia: OS Trenčín, Odd. Sro
Vložka číslo: 15897/R
E-mail: intercoopsk@gmail.com
E-mail: intercoopsk@orangemail.sk
Sídlo firmy: Jégého 6/7, 971 01 Prievidza
Prevádzka: Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
tel: +421 948 35 55 35 tel: +421 907 78 12 27